Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu

 

Karpal Tünel Sendromu (KTS) Nedir?

 • Karpal Tünel El Bilek Hizasında bulunan bir kanaldır ve içerisinden 9 adet tendon ve 1 adet sinir (median sinir) geçer.
 • En sık görülen tuzak nöropatisidir.
 • Median sinirin duyusal dalları ilk üç parmak ve 4. parmağın yarısını innerve ettiğinden, karpal tünel sendromunda bu parmaklarda duyusal kayıplar görülür.
 • Tipik olarak parmaklarda yanma, iğne batması, karıncalanma ve uyuşukluk görülür.
 • Karpal tünel sendromlu hastaların % 34’ünde ulnar sinir tutulumu bulguları da olduğu bildirilmiştir.
 • Sıklıkla künt ya da sızlayıcı olabilen proximal ağrı karpal tünel sendromunun yaygın bir özelliğidir.
 • Karpal tünel sendromlu hastaların en tipik başvuru nedenleri geceleri anormal duyu yakınmasıyla uyanmalarıdır. Buna bağlı ortaya çıkan uyku bozukluğu karpal tünel sendromunun en rahatsızlık verici yanıdır.
 • Genellikle hasta uyuşukluğu gidermek için elini silkeler veya dolaşımı artırmak için elini sıcak suyun altına tutar.
 • Karpal tünel sendromlu hastalar cisimleri ellerinden düşürmelerinden yakınırlar ve bunu elin kuvvetsizliğine bağlarlar. Oysa bu hastalarda kavrama testinde nadiren sorun bulunur; sorun daha çok parmak uçlarındaki duyusal bozukluktan kaynaklanır.
 • Bir çalışmada KTS’lu 63 hastanın 61’de bilekte sosis şeklinde sert bir şişlik saptanmıştır. 1-2,5 cm uzunluğunda, daha çok palmaris longus tendonunun ulnar tarafında rastlanan bu yapıya ”volar hot dog”(volar sosis) adı verilir.

Tedavi

 • Splintleme / Atelleme
 • Lokal kortikosteroid enjeksiyonu
 • Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar(SOAİİ) ve diğer ajanlar

*Birçok Hasta Fizyoterapi ile Hızlıca Tedavi Edilebilmektedir. 

 • Sinir Mobilizasyonu
 • Fizik tedavi ajanları: KTS tedavisinde başta ultrason olmak üzere, kısa dalga diatermi, parafin, fonoforez, iyontoforez, TENS, lazer ve kontrast banyo gibi çeşitli fizik tedavi modaliteleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Kas kuvvet kaybı olan hastalara kuvvetlendirme egzersizleri uygulanmalıdır.
 • Bunların yanında günlük yaşam aktiviteleri düzenlenmeli ve tekrarlanması önlenmelidir.

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.