SAĞLIK REHBERİ

SAĞLIK REHBERİ

Fizyoterapi Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü ve İngiltere Fizyoterapistler Birliği Fizyoterapi’yi şu şekilde tanımlamışlardır;

Fizyoterapi, bir kişinin yaralanma, hastalık veya sakatlıktan etkilenmesi durumunda hareketi ve işlevini iyileştirmeye yardımcı olur.

Fizyoterapi, bilim temelli bir meslektir ve hastanın genel yaşam tarzını da içeren, sağlık ve refah için “bütün bir insan” yaklaşımını benimsemektedir.

Fizyoterapist Kimdir?

İnsana bir bütün olarak yaklaşan, sanılanın aksine insanı sadece kas ve kemik olarak görmeyen, insanın biyo-psiko-sosyal bir varlık olduğunu asla unutmadan var olan problemlerin semptomlarını değil problemin kendisini çözmeye odaklanan ve bu süreçte hastayla, danışanla belki en çok zaman geçirilen meslektir.

Bu mesleği icra edenlere Fizyoterapist adı verilmektedir.

 

Ülkemizde Fizyoterapistlik Mesleği

Ülkemizde Fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan (4 yıllık eğitim alarak) mezun olan sağlık meslek mensubudur.

22.5.2014 tarihinde Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Yönetmelikte Fizyoterapistlik mesleği şu şekilde tanımlanmıştır.

“Hastalık durumlarında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı tabibin veya Ortopedi Uzmanı, Nöroloji Uzmanı gibi uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış hekimlerin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastanın tedavisini yapar.

Hastalık durumları dışında is kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular.”

Burada sıkılıkla karıştırılan tanımlar ise şunlardır;

  • Fiziatrist: Tıp fakültesinden mezun olup Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Uzmanlığını bitiren hekim.
  • Uzman Fizyoterapist: 4 yıllık lisans eğitimi sonrası “Ortopedik, Nörolojik, Kardiyopulmoner, Pedaitrik, Spor Fizyoterapisi gibi alanlardan birinde bilim uzmanlığını tamamlayan kişi.
  • Fizyoterapist: 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Mezunu olan kişi.
  • Fizik Tedavi Teknikeri: Üniversitelerde 2 yıllık eğitim veren Fizik Tedavi Teknikerliği bölümünden mezun olan kişi. Fizik Tedavi Hekimi veya Fizyoterapiste yardımcı personeldir. Herhangi bir Rehabilitasyon uygulaması yapamazlar.
  • Alaylı: Fizyoterapi ile ilgili Herhangi bir bilimsel eğitim almamış, başka bir bölümden mezun bazen de hiçbir lise veya üniversite eğitimi almamış kişilerdir. Ülkemizde sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Bu yüzden eğer bir yerde tedavi alıyorsanız mutlaka diplomalarını sorgulayınız. Sağlık mensubu olan herkes bu durumdan memnun olacaktır.